Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang over stand van zaken knelpunten in de vrouwenopvang

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.