Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Van den Hul, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 5 februari 2019, over hulp bij huiselijk geweld

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief aan de wethouders van de centrumgemeenten Vrouwenopvang over stand van zaken knelpunten in de vrouwenopvang

Gerelateerde documenten