Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27529-177 Motie van het lid Ellemeet over verplichte deelname van zorgaanbieders aan Z-CERT

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

27529-176 Motie van het lid Van Kooten-Arissen over versleuteling van berichten in zorgcommunicatie

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

27529-174 Motie van de leden Van Kooten-Arissen en Hijink over het LSP niet als verplichte infrastructuur voor zorgprocessen

Indiener F.M. van Kooten-Arissen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XVI-46 Motie van het lid Raemakers c.s. over concrete verbetering van de elektronische gegevensuitwisseling

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gegevensuitwisseling in de zorg / gegevensbescherming (AO d.d. 30/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Gegevensuitwisseling in de zorg/Gegevensbescherming

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:45

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10