Brief regering

Samen aan de slag voor een vaardig Nederland: vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Monitor actieprogramma Tel mee met Taal 2016-2018
Bijlage
Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.