Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Westerveld, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 12 maart 2019 over de situatie rond het Cornelius Haga Lyceum te Amsterdam

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Feitenrelaas inspectie