Brief regering

Intensivering acties tekorten arbeidsmarkt zorg: een versnelling hoger

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Overzicht moties van het gevoerde debat over het Actieprogramma Werken in de Zorg van 11 oktober 2018

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

18-10-2018
35000-XVI-63Motie van de leden Van der Staaij en Sazias over onnodige drempels voor herintreders wegnemen

11-10-2018
29282-323Motie van het lid Bergkamp c.s. over de personeelssamenstelling in de zorg

11-10-2018
29282-330Motie van het lid Kerstens over zorggroepen als penvoerder bij projecten

11-10-2018
29282-336Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over het bevorderen van sociale innovatie

11-10-2018
29282-320Motie van het lid Agema over het beslag op het instellingsbudget in kaart brengen