Brief regering

Reactie op het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) inzake de Basisregistratie Ondergrond (BRO)

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.