Brief regering

Stand van zaken inzake Wet open overheid

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Meerjarenplan verbetering informatiehuishouding
Bijlage
MKBA concept-aanpassing Wet Open Overheid