Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

35300-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Kwint over het wegnemen van belemmeringen bij het oprichten van scholen voor speciaal onderwijs (t.v.v. 35300-VIII-58)

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-41 Motie van het lid Rudmer Heerema over sancties voor scholen en samenwerkingsverbanden die een eigen bijdrage vragen voor het onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-71 Motie van het lid Van Raan over een toezichthoudende rol voor de onderwijsinspectie bij onderwijselementen georganiseerd door bedrijven

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen m..b.t. Wob-verzoek inkoop particulier onderwijs met publieke middelen

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31497-322 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de mogelijkheid om onderwijs te volgen na het 21ste levensjaar

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-313 Motie van het lid Rudmer Heerema over bekostiging van passend onderwijs aan hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31293-469 Nader gewijzigde motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over het wettelijk mogelijk maken van flexibele onderwijstijden (t.v.v. 31293-468)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-197 Motie van het lid Westerveld over een passend onderwijsaanbod voor jongeren in jeugdzorginstellingen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-180 Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-455 Motie van het lid Rog c.s. over financiële gevolgen voor eenpitters van de vereenvoudiging van de bekostiging

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-456 Motie van het lid Rog c.s. over het monitoren van de leeftijdsopbouw van het lerarenbestand

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-454 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over voorkomen dat de nieuwe bekostiging nadelig uitpakt voor oudere docenten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31497-288 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over de eindleeftijd waarop leerlingen de school verlaten

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30079-95 Motie van het lid Westerveld c.s. over inspraak van medezeggenschap over de selectieprocedure van toezichthouders

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30079-96 Motie van het lid Westerveld over goede voorbeelden uit andere sectoren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

30079-102 Motie van de leden Bisschop en Westerveld over in kaart brengen wat de verschillen in positie zijn van direct belanghebbenden bij het onderwijs in rechtsvormen als vereniging, stichting en coöperatie

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

31497-275 Motie van het lid Rog over maatwerk binnen de regels voor vavo

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-229 Motie van het lid Siderius c.s. over bekostiging van de diagnosestelling en behandeling van leerlingen met dyscalculie

Indiener T.E. Siderius, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

VAO De lessen van VMBO Maastricht (AO d.d. 19/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 20 december)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:45

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 31/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Vereenvoudiging van de bekostiging in het primair onderwijs (31293-452)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Passend onderwijs (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:55

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35300-VIII) (Voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15