Brief regering : Voortgang wetstraject Warmtewet 2

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30196-665 Gewijzigde motie van het lid Sienot c.s. over leren van hoe de markt voor warmte in het buitenland functioneert (t.v.v. 30196-660)

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

30196-663 Motie van het lid Agnes Mulder over het versnellen van de wijziging van de Warmtewet

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-292 Motie van het lid Sienot c.s. over alternatieven voor vaststelling van de warmtetarieven

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-301 Motie van het lid Moorlag over aanpassen van de tariefsystematiek voor warmtenetten

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 06/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45