Brief regering : Kabinetsreactie op de uitspraak Hoge Raad cassatieberoep Urgenda

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35235-6 Motie van het lid Van Raan over het risico minimaliseren dat de ondergrens van minimaal 25% CO2-reductie in 2020 gemist wordt

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie

35236-7 Motie van het lid Van der Lee over voor 1 april 2020 een aanvullend pakket klimaatmaatregelen presenteren

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

3-en; Regionale Mienskipsstroom Friese Wouden, SDE++

Indiener D.S. Nava, griffier

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30