Brief regering : Reactie op enkele moties en toezeggingen over de voortgang passend onderwijs en studeren met een ondersteuningsbehoefte in het middelbaar onderwijs (mbo) en hoger onderwijs (ho)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31524-424 Motie van de leden El Yassini en Westerveld over begeleiding van studenten met beperking in mbo en hoger onderwijs door onderwijsinstellingen

Indiener Z. El Yassini, Tweede Kamerlid

Motie

31524-423 Motie van het lid Westerveld over het beschikbaar stellen van alternatieve toetsvormen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31524-421 Motie van de leden Westerveld en El Yassini over uitbreiding van het expertisegebied van Expertisecentrum handicap + studie naar mbo

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31524-426 Motie van het lid Van den Hul over een landelijke website met informatie voor studenten met een functiebeperking

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31524-425 Motie van de leden Kuik en Westerveld over wettelijke aanpassingen voor informatievoorziening aan studenten met een functiebeperking

Indiener A. Kuik, Tweede Kamerlid

Motie

31524-428 Motie van het lid Van Meenen over het verbeteren van de website Studeermeteenplan.nl

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31497-305 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een aanspreekpunt op onderwijsinstellingen voor leerlingen en studenten met een zorgbehoefte

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Onderwijs en zorg (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:55

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Studeren met een functiebeperking in mbo en ho (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategische agenda hoger onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Onderwijs en corona III Mbo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00