Brief regering : Kabinetsreactie op adviezen voor verbetering van het curriculum voor het primair en voortgezet onderwijs (Curriculum.nu)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31293-517 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 5 maart 2020, over Curriculum.nu

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - tijdpad van huidige situatie naar eindproducten (kerndoelen, lesprogramma's)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35000-VIII-204 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-363 Motie van de leden Rog en Kwint over een eerstverantwoordelijke positie voor het vo, de inhoudelijke vakverenigingen en het vervolgonderwijs bij de uitrol van ontwikkelteams

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-370 Motie van de leden Bisschop en Bruins over bij de uitwerking van het plan van aanpak meer bestaande vakken en kennisgebieden als uitgangspunt kiezen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-365 Motie van het lid Bruins c.s. over in de curriculumherziening expliciet nastreven dat toekomstige kerndoelen helder maken wat leerlingen moeten kennen en kunnen

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

31293-371 Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen

Indiener B. Becker, Tweede Kamerlid

Motie

31293-317 Motie van het lid Grashoff over het faciliteren van docenten zodat zij kunnen meedenken over Onderwijs2032

Indiener H.J. Grashoff, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31293-302 Nader gewijzigde motie van het lid Bisschop c.s. (t.v.v. 31293, nr. 301) over recht doen aan de bijzondere status van het Nederlands als eigen taal

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

31293-291 Motie van het lid Straus c.s. over instellen van een klankbordgroep van leerlingen

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Motie

31293-290 Motie van het lid Straus over het verankeren van fundamentele Nederlandse waarden

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Motie

31293-292 Motie van het lid Rog c.s. over aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31293-293 Motie van het lid Kuzu over ouders betrekken bij het ontwerpteam

Indiener T. Kuzu, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs 2032

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 20:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Vervolg Onderwijs2032 (AO d.d. 18/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Curriculumherziening po en vo (AO d.d. 20/4)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Onderwijsraadadvies Curriculumherziening

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:30

Curriculum.nu

Technische briefing
Tijd activiteit: 14:00

Rondetafel-'debat' Curriculum.nu

Rondetafelgesprek
Tijd activiteit: 15:00

Hoorzitting Curriculum.nu

Hoorzitting
Tijd activiteit: 10:00

Hoorzitting Curriculum.nu

Hoorzitting
Tijd activiteit: 10:00

Curriculum.nu

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50