Brief regering : Rapportage NLFI over de Volksbank

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-14 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

34346-13 Motie van het lid Koolmees c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een depositobank

Indiener W. Koolmees, Tweede Kamerlid

Motie

33532-17 Motie van de leden Van Hijum en Nijboer over een onderzoek naar de governancestructuur van banken

Indiener Y.J. van Hijum, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de over de nationalisatie van SNS Reaal

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (34 346, nr. 1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Toekomst van de Volksbank

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00