Brief regering : Reactie op de verzoeken van het lid Kuzu en van het lid Azarkan, gedaan tijdens de Regelingen van Werkzaamheden van 1 oktober 2019 en van 15 januari 2019, over het rapport ‘Alledaagse islamofobie in Nederland’ en over het bericht ‘Vogelbuurt in Gouda geschokt door racistische leuzen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30950-170 Motie van de leden Gijs van Dijk en Van den Hul over beleid ontwikkelen om discriminatie van moslims tegen te gaan

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Discriminatie (AO d.d. 14/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Dertigledendebat over anti-islamsentimenten in de samenleving

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35