Brief regering : Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over opzet onderzoek toereikendheid macrobudget in het licht van de veronderstelde kwaliteit, doelmatigheid besteding en kosten(-toerekening) (Kamerstuk 31288-787)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-749 Motie van het lid Tielen over de Kamer laten meebeslissen over de hoofdvragen in het periodiek onderzoek

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

31288-754 Motie van het lid Westerveld c.s. over het in kaart brengen van de student-docentratio per discipline

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31288-694 Nader gewijzigde motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de toereikendheid van het macrobudget (t.v.v. 31288-693)

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Opzet onderzoek toereikendheid macrobudget (31288, nr. 803)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15