Brief regering : Moties en toezeggingen op het terrein van de financiële markten najaar 2019

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

34813-25 Gewijzigde motie van het lid Nijboer over herleidbaar zijn van bankafschrijvingen (t.v.v. 34813-23)

Indiener H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Motie

34813-22 Motie van het lid Snels c.s. over de effecten van PSD2 op het punt van marktverhoudingen

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

34813-20 Motie van het lid Ronnes c.s. over een toestemmingenoverzicht voor consumenten

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Implementatiewet herziene richtlijn betaaldiensten (34813)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan het afscheid: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Financiële markten

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35