Brief regering : Moties en toezeggingen klimaat- en energiebeleid

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-355 Motie van het lid Klaver c.s. over een integrale doorrekening van de klimaatplannen in de Klimaat- en Energieverkenning

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32813-353 Motie van het lid Asscher c.s. over de klimaatplannen op begrijpelijke wijze inzichtelijk maken

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

32813-350 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over betrekken van het mkb bij de uitwerking van de klimaatplannen

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32813-359 Motie van het lid Segers c.s. over opstellen van een programma waterstof

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

32813-361 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over monitoren van het eigenaarschap van duurzame energieprojecten

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

30196-652 Motie van het lid Moorlag c.s. over faciliteren dat jongerenorganisaties een plek aan tafel krijgen bij de uitwerking van het klimaatakkoord

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

32813-275 Motie van de leden Van Rooijen en Van Haersma Buma over een minimumprijs voor rechten

Indiener M.J. van Rooijen, Tweede Kamerlid

Motie

32813-271 Motie van de leden Klaver en Dijkhoff over een onafhankelijke uitvoeringstoets op het bonus-malussysteem

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

35095-6 Motie van het lid Snels c.s. over voorbereidingen om huishoudens te compenseren voor de kosten van het klimaatbeleid

Indiener B.A.W. Snels, Tweede Kamerlid

Motie

35004-15 Motie van de leden Agnes Mulder en Sienot over de verdeling van de financiering van de SDE+

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35004-13 Motie van de leden Moorlag en Beckerman over een verkenning naar alternatieven voor de ODE

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-33 Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over stimuleren van de productie van groen staal

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XIII-22 Motie van het lid Yesilgöz-Zegerius c.s. over informeren van burgers over warmteplannen in hun wijk

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, Tweede Kamerlid

Motie

32813-232 Motie van de leden Agnes Mulder en Moorlag over inzichtelijke lasten en inkomenseffecten voor huishoudens

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid

Motie

32813-230 Motie van de leden Jetten en Klaver over kosten en baten voor toekomstige generaties betrekken bij het afwegen van maatregelen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

21501-08-722 Motie van de leden Laçin en Beckerman over bijstellen van de nationale plannen bij het klimaatakkoord

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

34627-38 Motie van het lid Van Tongeren c.s. over de herkomst van aardgas en biogas transparanter maken

Indiener L. van Tongeren, Tweede Kamerlid

Motie

33529-418 Motie van het lid Jetten c.s. over het maximaal verminderen van de vraag naar Gronings gas

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

30175-271 Motie van het lid Van der Lee c.s. over afbouwen van fiscale prikkels

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

30175-274 Motie van het lid Van Raan c.s. over deelname aan het proces van peerreviews binnen de G20

Indiener L. van Raan, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31793-175 Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over steden en regionale overheden wereldwijd betrokken houden bij het klimaatakkoord van Parijs (t.v.v. 31793-170)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

31793-174 Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Van Raan (t.v.v. 31793-167) over inzetten op verdere versterking van de samenwerking op klimaatgebied

Indiener S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Motie

34589-(R2077)-8 Motie van het lid Smaling over een visie op energietransitie en werkgelegenheid

Indiener E.M.A. Smaling, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over belastingvoordelen en subsidies voor de fossiele industrie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:30

Debat over het schadeprotocol voor afhandeling van de mijnbouwschade in Groningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de kabinetsappreciatie hoofdlijnen Klimaatakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 21:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35000-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het Klimaatakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 10:15