Brief regering : Kabinetsappreciatie afsprakenlijst IPKO

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

Eindtekst 35300 IV

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35300-IV-10 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen over vaststelling van de begrotingsstaten van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-IV)

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Voorstel van wet

35300-IV-1 Voorstel van wet

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Memorie van toelichting

35300-IV-2 Memorie van toelichting

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35300-IV-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

35099-(R2114)-23 Motie van het lid Van Raak c.s. over een nadere invulling van de verantwoordelijkheden van de landen afzonderlijk en het Koninkrijk als geheel

Indiener A.A.G.M. van Raak, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - reactie vragen aan staatssecretaris op de afsprakenlijst IPKO juni 2019

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

Rijkswet Koninkrijksgeschillen (35099-R2114) (re- en dupliek)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30