Brief regering : Verzamelbrief inzake uitvoering van diverse aangenomen moties en toezeggingen voor het primair en voortgezet onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media
  • Mede ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-144 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2019, over Emancipatie

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-142 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 25 november 2019, begroting van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII), onderdeel Media

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-140 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 18 november 2019, over het begrotingsonderdeel cultuur

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijgewerkte tekst

35300-VIII, Bijgewerkt t/m nr. 125 (Tweede NvW d.d. 2 december 2019)

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Eindtekst

35300-VIII, eindtekst

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35300-VIII-125 Tweede nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag van een wetgevingsoverleg

35300-VIII-107 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 30 oktober 2019, over het begrotingsonderzoek Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nota van wijziging

35300-VIII-21 Nota van wijziging

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35300-VIII-15 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

35300-VIII Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2020

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35300-VIII-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35300-VIII-2 Memorie van toelichting

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Voorstel van wet

35300-VIII-1 Voorstel van wet

Indiener I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min. BVOM - Verzoek om het onderzoek van Regioplan "Stille reserve in de WW" naar de Kamer te zenden

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

35000-VIII-204 Motie van de leden Van Meenen en Kwint over vanuit het perspectief van leren lezen, schrijven en rekenen een beoordelingskader voor curriculum.nu

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-180 Motie van het lid Rog c.s. over de samenwerking tussen Ouders & Onderwijs en de ouderverenigingen

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

27923-364 Motie van het lid Kwint over het terugvorderen van het te veel aan de kwartiermaker betaalde salaris

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-54 Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

34950-VIII-16 Motie van de leden Kwint en Westerveld over spoedcursussen naar het leraarschap

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

34785-86 Motie van het lid Stoffer c.s. over wegnemen van pijnpunten in de marginale druk

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VIII-74 Motie van het lid Westerveld over versterking van de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31524-279 Motie van het lid Lucas over de minister van OCW als eindverantwoordelijke voor het "gezamenlijke" interventieteam

Indiener A.W. Lucas, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Governance in het mbo (AO d.d. 18/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de toekomst van de Onderwijscoöperatie

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Ouderbetrokkenheid in het onderwijs (AO d.d. 17/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de afname van het aantal vaste banen in het onderwijs

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: