Brief regering : Uitvoering Urgenda-vonnis

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-272 Motie van de leden Klaver en Jetten over het sluiten van kolencentrales meenemen bij de inventarisatie

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Motie

32813-256 Motie van de leden Sienot en Agnes Mulder over het inzetten van het Joint Project Mechanism

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Klimaat en energie (AO d.d. 29/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het Klimaatakkoord

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over het pakket klimaatmaatregelen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 19:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50