Brief regering : Reactie op het verzoek van het lid Van Brenk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 14 mei 2019, over het bericht ‘Werkgevers investeren te weinig in ouderen’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35074-45 Motie van het lid Wiersma c.s. over structureel 48 miljoen euro voor scholing in het mkb

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35074-50 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over investeren in de scholing van werknemers in de landbouw, horeca en recreatie

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

30012-99 Motie van het lid Van Brenk over een leven lang ontwikkelen toegankelijk maken voor iedereen tot de AOW-gerechtigde leeftijd

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 09/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet arbeidsmarkt in balans (35074)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Arbeidsmarktbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:40