Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake het ontwerp van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Motie

34682-15 Motie van het lid Krol over aandacht voor innovatieve en intelligente technologie├źn

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-11 Motie van de leden Smeulders en Dik-Faber over het beschermen van bijzondere landschappen tegen verrommeling

Indiener P.H.M. Smeulders, Tweede Kamerlid

Motie

34682-22 Motie van het lid Van Gerven over natuurgebieden pas in laatste instantie aanwijzen voor het opwekken van duurzame energie

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-18 Motie van het lid Ronnes over de realisatie van voldoende woningbouw als topprioriteit

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

34682-13 Motie van het lid Krol over aandacht besteden aan ecologisch wonen en ecologische woonzones

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-24 Motie van het lid Van Gerven over adequate en laagdrempelige inspraak van burgers

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-16 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het opzetten van een nationaal landschapsmonitoringsprogramma

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-17 Motie van het lid Laan-Geselschap over aandacht voor bescherming en aanwijzing van bijzondere landschappen

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

34682-20 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over in aanloop naar de Regionale Energiestrategie├źn geen nieuwe zonneparken op natuur- en landbouwgronden goedkeuren

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-14 Motie van de leden Krol en Nijboer over rekening houden met de behoeften van senioren en mindervaliden

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Motie

34682-19 Motie van de leden Ronnes en Dik-Faber over waardevolle karakteristieken en cultuurhistorische aspecten van het landschap koesteren

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

29398-594 Motie van het lid Van Brenk over voetgangersbeleid in de Nationale Omgevingsvisie

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

33962-127 Motie van het lid Albert de Vries c.s. over de instandhouding van recreatieve fiets-, wandel- en vaarnetwerken

Indiener A.A. (Albert) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Omgevingswet (33 962)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:15

VAO Wegverkeer en verkeersveiligheid (AO d.d. 13/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Klimaat en Energie (AO d.d. 13/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Ontwerp-Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Ontwerp Novi

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00