Brief regering : Toezeggingen en maatregelen n.a.v. van het wetsvoorstel Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

34675-33 Gewijzigde motie van het lid Kröger c.s. over inzetten op effectieve bestrijding door bevoegde gezagen van illegaal storten van asbest (t.v.v. 34675-21)

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

34675-18 Motie van de leden Ziengs en Von Martels over een verbod op asbestdaken per 31 december 2024

Indiener E. Ziengs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wijziging van de Wet milieubeheer (verwijdering asbest en asbesthoudende producten) (34675)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de beëdiging: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Externe veiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Aansluitend aan de stemmingen de Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30