Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

33118-120 Verslag van een schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (Kamerstuk 33118-118)

Indiener E. Ziengs, voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Brief regering

Afschrift brief aan de Eerste Kamer inzake reactie op het Advies van de Onafhankelijke Adviescommissie Omgevingswet op het Invoeringsbesluit

Indiener K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Motie

33118-67 Motie van het lid Ronnes c.s. over het in stand laten van bestaande recreatieve wandel- en fietsroutes

Indiener H.A.G. Ronnes, Tweede Kamerlid

Motie

33118-58 Motie van de leden Veldman en Cegerek over het gebruikmaken van gevalideerde en onafhankelijke onderzoeken door decentrale overheden

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

33962-175 Gewijzigde motie van de leden Van Veldhoven en Ronnes (t.v.v. 33962, nr. 135) over eventuele negatieve gevolgen voor werelderfgoederen

Indiener S. van Veldhoven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 12:00

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ontwerp Invoeringsbesluit Omgevingswet (33118-118)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

VSO Ontwerp-invoeringsbesluit Omgevingswet (33118, nr. 120)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35