Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Reactie rapport Aansluiting gezocht! Verkenning aansluiting minnelijke schuldhulpverlening en wettelijke schuldsanering

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie

24515-469 Motie van de leden Raemakers en Peters over invoeren van een noodstopprocedure

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-470 Motie van de leden Raemakers en Bruins over aanpassingen van leenomgevingen bij verzendhuiskredieten

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-480 Motie van het lid De Lange c.s. over de rol van het kwaliteitskader bij de uitvoering van gemeentelijk schuldhulpverleningsbeleid

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Motie

24515-481 Motie van het lid Peters c.s. over aandacht voor problemen in de uitvoering

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-53 Motie van het lid Peters over een actieplan om uithuiszettingen te voorkomen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35000-25 Motie van het lid Segers c.s. over eenmalig 25 miljoen euro in 2018 voor ondersteuning van kwetsbare mensen

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

24515-443 Motie van het lid Peters c.s. over afspraken van gemeenten over voorkomen van huisuitzettingen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

24515-444 Motie van het lid De Lange c.s. over terugkopen van opgekochte vorderingen door de schuldenaar

Indiener L.A. de Lange, Tweede Kamerlid

Motie

24515-438 Motie van het lid Jasper van Dijk over groepen niet langer uitsluiten van gemeentelijke schuldhulpverlening

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

24515-395 Motie van het lid Jasper van Dijk over mogelijkheden van laagdrempelige toegang tot schuldhulp

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 21/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene politieke beschouwingen (voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Armoede- en schuldenbeleid (voortzetting)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Dertigledendebat over het breed moratorium schulden

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit: