Brief regering : Voortgang uitvoering EU Actieplan tegen desinformatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie (gewijzigd/nader)

30821-68 Gewijzigde motie van de leden Asscher en Van der Molen over uitbreiding van delictsomschrijvingen bij manipulatie van verkiezingen (t.v.v. 30821-60)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

30821-63 Motie van de leden Middendorp en Verhoeven over een actieplan tegen digitale inmenging

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

30821-62 Motie van de leden Asscher en Van der Molen over in kaart brengen van vormen van onlinemanipulatie

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

30821-61 Motie van de leden Asscher en Van der Molen over plaatsing van politieke advertenties bij in Nederland gevestigde personen en organisaties

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35078-21 Motie van de leden Asscher en Buitenweg over volledige transparantie over de afzenders van politieke advertenties op Facebook

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VII-14 Motie van de leden Middendorp en Verhoeven over de effecten van sociale media en zoekmachines op verkiezingen

Indiener J. Middendorp, Tweede Kamerlid

Motie

34775-VII-21 Motie van het lid Verhoeven c.s. over beïnvloeding van democratische processen door nepnieuws

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Staat van de Europese Unie (35078-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Desinformatie / digitale inmenging (AO d.d. 21/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Kiesrecht/Desinformatie en digitale inmenging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00