Brief regering : Reactie op de motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur (Kamerstuk 35095-10)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake de Voorjaarsnota 2019 (Kamerstuk 35210-1)

Indiener A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

35210-1 Voorjaarsnota 2019

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Motie

35095-10 Motie van het lid Sneller c.s. over beleidsopties voor een volgende neergaande conjunctuur

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-41 Motie van de leden Wiersma en Bruins over beleid gericht op arbeidsproductiviteit

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XV-61 Motie van de leden Van Weyenberg en Wiersma over lessen trekken uit maatregelen naar aanleiding van de vorige crisis

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35000-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de Najaarsnota 2018 (35 095, nr. 1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:30

Voorjaarsnota 2019

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Debat over de voorjaarsnota 2019 (35210-1)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55