Brief regering : Reactie op de aangenomen moties en amendementen van de begrotingsbehandeling, het cultuurbegrotingsdebat, en het mediabegrotingsdebat

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-VIII-124 Motie van de leden Westerveld en Van der Hul over maatregelen om racisme, discriminatie, antisemitisme en bedreigingen tegen te gaan

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-126 Motie van de leden Van der Molen en Aartsen over de kosten van signaaldoorgifte van NLPO/lokale omroepen

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-133 Motie van de leden Van den Hul en Westerveld over een kabinetsbrede inzet om de positie van journalisten en opiniemakers te beschermen

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-132 Motie van het lid Sneller c.s. over de NLPO-plannen voor een pilot voor een lokaal toereikend media-aanbod

Indiener J.C. Sneller, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-120 Motie van de leden Aartsen en Sneller over een onderzoek naar belemmerende voorwaarden voor radiozenders

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VIII-117 Gewijzigde motie van de leden Asscher en Bergkamp over het initiatief Meer Muziek in de Klas (t.v.v. 35000-VIII-106)

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-97 Motie van het lid Ellemeet over de culturele waarde van organisaties verankeren in cultuursubsidies

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-110 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over de behoefte aan atelierruimte en creatieve broedplekken

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-111 Motie van de leden Dik-Faber en Bergkamp over goede ondersteunende functies voor de culturele sector

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-98 Motie van het lid Ellemeet c.s. over meer vrije programmeringsruimte voor instellingen

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-107 Motie van de leden Asscher en Ellemeet over de toegankelijkheid van concerten voor mensen met een beperking

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-104 Motie van de leden Bergkamp en Aartsen over een nationaal museum voor de presentatie van design en designerfgoed

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-108 Motie van de leden Asscher en Kwint over de gewenste functies en voorzieningen voor festivals

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-109 Motie van het lid Asscher over het tot stand brengen van schoolbibliotheekvoorzieningen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-100 Motie van het lid Geluk-Poortvliet over ondersteuning van vrijwilligers bij bestuurstaken

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-103 Motie van het lid Bergkamp c.s. over stimuleren van kunstbeoefening door mensen met een beperking

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-99 Motie van het lid Geluk-Poortvliet c.s. over behoud en ontsluiting van het muzikaal erfgoed

Indiener L.W.D. Geluk-Poortvliet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-105 Motie van de leden Bergkamp en Asscher over behoud, beheer en toegankelijk maken van de collecties

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-94 Motie van het lid Aartsen over ondersteuning van volkscultuur en immaterieel erfgoed

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-96 Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over het budget voor ensembles

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-95 Motie van de leden Aartsen en Asscher over het voortbestaan van bibliotheken in kleine kernen

Indiener A.A. Aartsen, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35000-VIII-86 Gewijzigde motie van het lid Tielen c.s. over de subsidieregeling praktijkleren meerjarig vastleggen (t.v.v. 35000-VIII-40)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-55 Motie van het lid Van der Molen c.s. over het naar voren halen van de middelen voor de studievouchers

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-41 Motie van het lid Tielen over een onderwijsprijs voor academici

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-36 Motie van het lid Beertema c.s. over het BSA overlaten aan de instellingen voor hoger onderwijs zelf

Indiener H.J. Beertema, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-52 Motie van het lid Rog over ondersteunen van het RespectPact

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-47 Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken over de maximale omvang van de reserve

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-49 Motie van het lid Westerveld c.s. over rapporteren over het Regenboog Stembusakkoord

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-75 Motie van het lid Bruins c.s. over laagdrempelige psychische hulpverlening voor studenten

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-54 Motie van de leden Van der Molen en Tielen over aanpassen van de Wet verlaagd wettelijk collegegeld

Indiener H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-69 Motie van de leden Van Meenen en Van der Molen over het Einstein Telescoop Fieldlab

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-79 Motie van het lid Bisschop c.s. over vrijstelling van deelname aan religieuze handelingen

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-68 Motie van de leden Van Meenen en Rog over verbetering van de salarispositie en carrièrepaden van basisschoolleerkrachten

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-50 Motie van het lid Rog over lesgeven in het vmbo door docenten met een pedagogisch-didactisch getuigschrift

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-48 Motie van het lid Westerveld c.s. over onderzoek naar de daadwerkelijke tijdsinvestering van leerkrachten in het voortgezet onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-39 Motie van het lid Tielen over een overzicht van de verdeling van alle OCW-rijksmiddelen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-74 Motie van het lid Bruins c.s. over maatwerk in regelgeving voor kleine scholen

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Van Engelshoven - Uitvoering motie Asscher c.s. inzake het afzien van de korting op leerbanen (35000, nr. 23)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (35000-VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting onderdeel Cultuur

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

OCW-begroting, onderdeel Media

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45