Brief regering

Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Inspectierapport 'Nederlands of niet: gedragscodes en taalbeleid in het hoger onderwijs'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.