Brief regering

Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies Curriculumvernieuwing

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

20-04-2017
31293-371Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen