Brief regering

Verloop en vervolg curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Advies Curriculumvernieuwing

Gerelateerde documenten

20-04-2017
31293-371Motie van het lid Becker c.s. over duidelijker omschrijven van de kerndoelen en eindtermen