Gerelateerde documenten

11-10-2018
29282-330Motie van het lid Kerstens over zorggroepen als penvoerder bij projecten

19-04-2018
34629-12Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

19-04-2018
34629-11Motie van de leden Hijink en De Lange over het toelichten van maatregelen in het BIG-register

19-04-2018
34629-14Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

05-04-2018
29538-255Motie van het lid Ellemeet over het delen van kennis

14-12-2017
34775-XVI-69Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen