Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35000-XVI-24 Motie van het lid Arno Rutte over slimme zorg thuis voor patiënten met COPD

Indiener A.C.L. (Arno) Rutte, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

29282-338 Gewijzigde motie van het lid Agema over analyseren van de regionale exit-onderzoeken (t.v.v. 29282, nr. 317)

Indiener M. Agema, Tweede Kamerlid

Motie

29282-330 Motie van het lid Kerstens over zorggroepen als penvoerder bij projecten

Indiener J.W.M. Kerstens, Tweede Kamerlid

Motie

29282-332 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een herverdeling van de beschikbare middelen

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34629-11 Motie van de leden Hijink en De Lange over het toelichten van maatregelen in het BIG-register

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Motie

34629-14 Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over context geven bij openbaarmaking van tuchtmaatregelen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

34629-12 Motie van de leden Van den Berg en Hijink over verplichte continue screening voor bepaalde beroepen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

29538-255 Motie van het lid Ellemeet over het delen van kennis

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVI-69 Motie van het lid Aukje de Vries over de inkoop- en marktmacht bij hulpmiddelen

Indiener A. (Aukje) de Vries, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 15/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het Actieprogramma Werken in de zorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35000-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15
Naar boven