Brief regering : Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW) rapport "Evaluatie individuele studietoeslag in de Participatiewet"

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34775-XV-58 Motie van de leden Raemakers en Peters over de regeling individuele studietoeslag

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15