Brief regering : Stand van zaken fosfaatrechtenstelsel en reactie op verzoek commissie om een reactie op het artikel ‘LNV schuift met mest en fosfaatplafonds’ in V-focus en op een brief van de Vereniging van Agrarisch Recht Advocaten

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een reactie op het artikel LNV schuift met mest en fosfaatplafonds

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Mestbeleid en Onregelmatigheden Identificatie & Registratie (I&R) runderen

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:15