Brief regering : Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

29398-672 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 30 januari 2019, Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 (Kamerstuk 29398-639)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Motie

35000-XII-59 Motie van het lid Van Brenk over zebrapaden doortrekken over fietspaden

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

35000-XII-61 Motie van de leden Stoffer en Remco Dijkstra over gerichte, integrale actieagenda's voor verkeersveiligheid

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

32861-37 Motie van het lid Van Brenk over richtlijnen voor seniorvriendelijk wegontwerp

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Motie

32861-35 Motie van het lid Kröger over stimuleren van lopend of fietsend naar school gaan

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34950-XII-21 Gewijzigde motie van het lid Von Martels over een realistisch verkeersveiligheidsplan (t.v.v. 34950-XII-16)

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Verkeersveiligheid (AO d.d. 25/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Strategisch Plan Verkeersveiligheid en Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15