Brief regering : Beleidsreactie op Gezondheidsraadadvies inzake prenatale screening

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Rappel toezending beleidsreactie advies Gezondheidsraad prenatale screening

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

29323-114 Motie van de leden Bruins Slot en Dik-Faber over onafhankelijk monitoren van de informatievoorziening

Indiener H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid

Motie

29323-111 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over overnemen van de onderzoeksaanbeveling van de Gezondheidsraad

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO over de Niet Invasieve Prenatale Test (NIPT) als eerste test bij prenatale screening (29 323, nr. 108)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:20

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle punten van 21 en 22 februari)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Zwangerschap en geboorte

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45