Brief regering : Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

Download

Indieners

  • Indiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS) (Kamerstuk 32670-141).

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Kabinetsreactie op te verwachten arrest EU-Hof inzake prejucidiële vragen PAS

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Uitspraak Hof van Justitie over programma aanpak stikstof (PAS)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Programma Aanpak Stikstof - geen doorgang omdat er een plenair debat is aangevraagd

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 16:00

Debat over de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40