Brief regering

Gezamenlijke aanpak plastic zwerfafval

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

14-06-2018
27625-429Motie van het lid Van Eijs c.s. over het voorkómen van plastic in slib