Brief regering

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bekostiging van het Nederlandse hoger onderwijs: kostendeterminanten en varianten

Gerelateerde documenten