Brief regering

Aanpak herziening bekostigingssystematiek hoger onderwijs en onderzoek

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Bekostiging van het Nederlandse hoger onderwijs: kostendeterminanten en varianten

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.