Brief regering

Reactie op verzoek commissie om een stand-van-zakenbrief inzake ouderenmishandeling en daarbij tevens te betrekken hoe het kabinet uitvoering geeft aan de door de Kamer aangenomen motie van het lid Ellemeet (Kamerstuk 31765-300)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Als mantelzorg uit de hand loopt: Basisaanpak ontspoorde mantelzorg; handreiking voor professionals en gemeenten
Bijlage
Figuur 2: stand van zaken Lokale allianties financieel veilig handelen, september 2018

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.