Brief regering : Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over voortgang onderwijs in Caribisch Nederland (Kamerstuk 34775-VIII-145)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg inzake voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang onderwijs in Caribisch Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Voortgang onderwijs Caribisch Nederland

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

VSO Voortgang van de kwaliteitsverbetering van het onderwijs in Caribisch Nederland (35300 VIII, nr. 141)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:25