Brief regering : Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng van een schriftelijk overleg over de inzet van de extra middelen uit het Regeerakkoord voor cliëntondersteuning (Kamerstuk 31476-22)

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

34104-216 Motie van de leden Segers en Hermans over aandacht voor gerichte informatievoorziening

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

29538-253 Motie van het lid Bergkamp c.s. over de onafhankelijke cliëntondersteuner

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

29538-254 Motie van de leden Dijksma en Segers over één loket voor ondersteuning

Indiener S.A.M. Dijksma, Tweede Kamerlid

Motie

34477-24 Motie van de leden Bruins Slot en Van Engelshoven over een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning

Indiener H.G.J. Bruins Slot, Tweede Kamerlid

Brief regering

34550-XVI-132 Uitstel toezending reactie op de motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester over onafhankelijke cliëntenondersteuning in de curatieve zorg (Kamerstuk 34550 XVI-45)

Indiener E.I. Schippers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

VAO Sociaal Domein (AO d.d. 31/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten (AO d.d. 28/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

VAO Wmo / Mantelzorg / Hulpmiddelenbeleid (AO d.d. 15/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Inzet extra middelen uit Regeerakkoord voor cliëntondersteuning - 31476-22

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wmo

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Governance in de zorgsector / Inspectie IGJ / Patiënten en cliëntenrechten

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven