Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief over verbod op het vragen van een eigen bijdrage aan aankomend studenten voor selectiekosten

Gerelateerde documenten

31-01-2018
31288-608Motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure