Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Brief over verbod op het vragen van een eigen bijdrage aan aankomend studenten voor selectiekosten

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

31-01-2018
31288-608Motie van het lid Van Meenen c.s. over de kosten van de selectieprocedure