Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - Verzoek toezending tussenevaluatie wet auteurscontractenrecht

Indiener A.E.A.J. Hessing-Puts, griffier

Motie

32820-232 Motie van de leden Ellemeet en Asscher over bevorderen van het collectief onderhandelen in de muzieksector

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

33308-14 Motie van het lid Verhoeven over consulteren van niet door PAM en RODAP vertegenwoordigde makers

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

33308-15 Motie van het lid Jasper Van Dijk over het stimuleren van onderhandelingen over tarieven tussen exploitanten en makers

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie

33308-16 Motie van het lid Jasper Van Dijk c.s. over gebruikmaken van de mogelijkheid om een geschillencommissie aan te wijzen

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet auteurscontractenrecht (33 308)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 16:15

VAO Cultuur (AO d.d. 30/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Auteursrecht

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00