Brief regering : Reactie Advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil'

Download

Indieners

  • Indiener
    B.J. Bruins, minister voor Medische Zorg
  • Medeindiener
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over het rapport van de Commissie Sorgdrager 'Onderzoek fipronil in eieren' en de kabinetsreactie op dit rapport (Kamerstuk 26991-529)

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitnodiging aan de OVV om te reageren op het onderzoek Fipronil in eieren

Indiener M.E. Haveman-Schüssel, griffier

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Reactie op het advies Commissie Sorgdrager 'Onderzoek naar fipronil'

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Debat over het rapport van de commissie-Sorgdrager over de fipronilcrisis

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30