Brief regering : Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging 2019-2022

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35000-XVI, eindtekst

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

35000-XVI-113 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 19 november 2018, over het onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2019 en aanverwante zaken

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een wetgevingsoverleg

35000-XVI-107 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 12 november 2018, over het onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2019

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35000-XVI, bijgewerkt t/m nr. 15 (tweede nota van wijziging d.d. 17 oktober 2018)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35000-XVI-15 Tweede nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35000-XVI-12 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nota van wijziging

35000-XVI-10 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2019

Indiener W.J.H. Lodders, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35000-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Memorie van toelichting

35000-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Nader rapport

35000-XVI-3 Nader rapport

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Wijkverpleging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00