Brief regering

Reactie op het verzoek van het lid Özütok, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 30 januari 2018, over discriminatie bij uitzendbureaus

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Lijst van uitzendbureaus waar de Rijksoverheid mee werkt
Bijlage
Bijlage 1: Eerder genomen maatregelen uitzendbranche bij de aanpakvan arbeidsmarktdiscriminatie

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.