Brief regering

RIVM adviezen: Evaluatie Akkoord Verbetering Productsamenstelling: impact zoutreductie en impact suikerreductie en Naar een integraal systeem voor Productverbetering in Nederland

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Geschat effect van lagere zoutgehalten in voedingsmiddelen op de dagelijkse zoutinname in Nederland
Bijlage
Naar een integraal systeem voor productverbetering in Nederland. Advies van de Commissie Criteria Productverbetering
Bijlage
Geschat effect van lagere suikergehalten in voedingsmiddelen op de dagelijkse suikerinname in Nederland