Brief regering

Reactie op de motie van het lid De Groot c.s. over de regie op de Noordzee

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

04-04-2018
29664-182Motie van het lid De Groot c.s. over de regie op de Noordzee