Brief regering : Jaarplanning 2018 OCW

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

minister Van Engelshoven, update planningsbrief 2018

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie Jaarplanning Kamercommissies

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

34550-VIII-119 Motie van de leden Straus en Duisenberg over alternatieve verdeelsleutels voor de eerste geldstroom

Indiener K.C.J. Straus, Tweede Kamerlid

Motie

34550-VIII-24 Motie van de leden Rog en Duisenberg over de capaciteitsfixus bij de technische universiteiten

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20