Brief regering : Actieplan Toegankelijkheid voor de bouw (uitvoering motie Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag (Kamerstuk 24170-155))

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24170-155 Motie van het lid Volp over een actieplan voor de bouw conform het VN-verdrag

Indiener M.J.J. Volp, Tweede Kamerlid

Motie

33118-56 Motie van het lid Cegerek over het monitoren of gebouwen voldoende toegankelijk zijn voor mensen met een functiebeperking

Indiener Y. Cegerek, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34550-XVIII-35 Gewijzigde motie van het lid Voortman over toegankelijk maken van alle ministeriegebouwen voor mensen met een beperking (t.v.v. 34550-XVIII, nr. 24)

Indiener L.G.J. Voortman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Uitvoeringsregelgeving Omgevingswet

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

VAO Gehandicaptenbeleid (AO d.d. 21/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:55

Einde vergadering: Stemmingen (over alle resterende punten)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Bouwregelgeving en energiebesparing (aanvangstijdstip gewijzigd).

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 14:00

Bouwregelgeving en energiebesparing (voortzetting AO, 2e termijn)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45